RK Natursten
Start   •   Bänkskivor   •   Mark & Trädgård   •   Golv & vägg   •   Entreprenad   •   Varumärke

Start


Skötsel och underhåll av natursten


Granit är ett tåligt och lättskött material. Det tål värme  och håller sin polerade glans även om den utsätts för hårda slitagepåfrestningar och starka medel.


Granit är mycket väl lämpad för köksmiljön och tål de flesta rengöringsmedel.  I en del granitsorter kan det finnas små porer, speciellt i grovkorniga sorter. Detta är inget fel utan hör till granitens natur. Granit är också hårdare sten och är därför mindre känsliga för repor. En mattslipad sten, oavsett material, suger lätt åt sig och bör oljas eller impregneras in för att undvika fettfläckar. Med oljan/impregneringen blir stenens färg en nyans mörkare. Vi rekommenderar Murexin Impregneringsgrund IG20 och/eller parafinolja.

 
  Vid skötsel av natursten och framförallt av marmor och kalksten bör man tänka på att de är känsliga för syror. Därför ska man aldrig använda sura rengöringsmedel. Medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och orsakar frätskador. Andra sura vätskor som vin, ättika, vinäger, fruktjuice, kolsyra etc är också skadliga. En polerade yta på en kalksten kan få matta, etsade fläckar från starkare syror.

 

 

 

Bänkskivor, bordsskivor och fönsterbänkar

För rengöring och underhåll av inredningar som bänkskivor, bordsskivor, fönsterbänkar i granit, marmor och kalksten kan man använda vanligt rengöringsmedel som tillexempel grönsåpa. Man ska vara noggrann och undvika alla sura och basiska rengöringsmedel som kan förstöra stenens behandling.

Nylagda bänkskivor i kök och badrum, bordsskivor och fönsterbänkar levereras inoljade och klara. Beroende på användning och slitage bör en slipad sten oljas efter behov igen.  Vi rekommenderar att göra detta ett par gånger om året för att behandla och mätta ytan på en ny skiva.

 


Att olja in

Använd parafinolja, stryk ett tunt lager på stenen med en trasa, torka bort överflödig olja och låt det ligga över natten. Torka sedan skivan som vanligt.

Golv och trappor

 Även för tvätt av golv är grönsåpa eller stensåpa att rekommendera. Självklart ska man även här hålla sig från starka, sura eller basiska rengöringsmedel. Golvytor på utsatta platser som tillexempel entréer kan vara en god idé att impregnera för att skydda mot tösalt, som kan tränga in och förstöra stenen.  När man lägger på impregnering ska man tänka på att inte överdosera då det uppstår en kladdig, flammig yta. Vi rekommenderar Murexin Impregneringsgrund IG20.

 

 

Fläckborttagning

 Något universalmedel för fläckborttagning på sten finns inte. Orsakerna till fläckarna varierar, liksom stenen, varför medlet måste anpassas till fläckens art och stensort. Stensortens känslighet för fläckning varierar också. Granit är ett mycket tåligt material och behåller sin glans även om den utsätts för hårda slitagepåfrestningar. Marmor och kalksten är känsligare och där bör man tänka på att en polerad yta slår ifrån sig en del fläckar bättre än andra ytbehandlingar men mattas å andra sidan av vissa ämnen.

 

I regel ökar svårigheten att avlägsna fläcken med dess ålder. Ju snabbare motåtgärder sätts in, desto större är chansen att resultatet ska bli gott. En vanlig missuppfattning är att sten ska tvättas med syra. Vanligen har dock syran mycket större verkan på stenen än på fläcken. Syror bör alltså om möjligt undvikas.

 

Prov på stenarna anger endast allmän art, färg och ådring. Därför kan provets överensstämmelse med större ytor ej garanteras.

 

Cementbruk

 Stänk eller andra rester av cementbruk kan vara mycket svåra att avlägsna, särskilt från marmor och kalksten. Försök alltid att tvätta bort med vatten innan bruket har hunnit torka. Härdat cementbruk löser man endast med syror typ Glykol- syra men dessa syror skadar också marmor och kalksten. Om man använder dessa syror ska man vara noga med att blöta före behandlingen och skölja noga efter. I nödfall kan man, på ej polerade ytor av granit, kvartsbunden sandsten och glimmerskiffer använda saltsyra 1:10. Men saltsyran kan starta rostning av järnmineral i stenen och därmed orsaka miss- färgning.

 

Gummiklackar

 Klackar kan ibland ge märken (ofta svarta ränder). Dessa tar man bort med lacknafta.

 

Lim och tejprester

 Vissa limsorter går att ta bort med färgborttagningsmedel, som innehåller metylenklorid. Om detta ej går så kan thinner eller ev etylacetat provas.

 

Märkpennor

 När det gäller märkpennor är en snabb behandling viktig. T-sprit i pastaförfarande eller med sugande hushållspapper kan ge effekt om behandlingen sätts in snabbt. Även organiska lösningsmedel som aceton o dyl kan ha verkan.

 

Olja, fett

 Om behandlingen sätts in snabbt, innan oljan hunnit tränga in i stenen kan den sugas upp med sugande medel tex krita eller hushållspapper. I annat fall, eller som komplettering till detta användes trikloretylen i pastaförfarande.

 

Oljefärg, lackfärg

 Som "första hjälp" användes sugande medel, tex krita eller hushållspapper om behandlingen sätts in snabbt. I annat fall användes färgborttagningsmedel innehållande metylen- klorid, tex "ta väck" eller "bums". På porösa stensorter krävs ibland eftertvättning med ammoniak i vattenlösning.

 

Plastfärg

 Plastfärger finns av olika typ med olika bindemedel. Rådfråga färgleverantören om lämpligt lösningsmedel.

 

Efterbehandling av marmor och kalksten

 Polerade och i vissa fall även finslipade ytor kan ha etsats vid rengöring eller av annan orsak. Stenen måste då efterbehandlas för att uppnå rätt ytfinhet. Det bästa resultatet uppnås om stenen kan bearbetas maskinellt på ett stenhuggeri, men i vissa fall kan gott resultat erhållas även vid behandling för hand. Ytans jämnhet måste först återställas genom slipning. Ofta räcker det att mycket fina slipmedel användes, tex nylonskurduk tillsammans med tvål- vatten.

 

En polerad ytas glans kan sedan återställas med olika polérmedel. Bivax löst i lacknafta men även möbel-, bil- och golvpolish av högglanstyp kan användas. Möbelpolish som innehåller spindelolja kan dock ge gulfärgning åt ljus sten. Medlet läggs på tunt och glansen poleras upp med mjuk trasa eller polérr

 

i borrmaskin. Överdosering ger lätt en kladdig yta.

 

Akrylatfärg löses ej av lösningsmedel. Varm, starkt alkalisk lösning (varmvatten + kaustik soda) kan lösa färgen. Observera att kaustik soda är vådligt och dessutom kan orsaka skador på andra material. Det kan även ge upphov till saltbildning, som kan orsaka skador. Färgborttagningsmedel får färgen att svälla varefter den kan skrapas bort. Risk finns dock att upplösta färgrester kryper in i stenens porer.

 

Rost

 Fläckar av rost kan vara mycket svåra att avlägsna, särskilt om de suttit länge. Oxalsyra eller rengöringsmedel som innehåller denna syra kan användas, men etsar polerade ytor. Kristaller av kaliumbioxat (etsar något) läses i vatten och "dabbas" med fuktig trasa på fläcken. Lösningen suges sedan upp med svamp före sköljning.

 

Stearin

 Stearin från ljus och marschaller är mycket svårt att ta bort. Avlägsna mesta möjliga mekaniskt, skrapa med kniv ed. Använd sedan terpentin i pastaförfarande. Eftertvätta med bensin, ev i pastaförfarande. Bäst effekt erhålles med blyfri motorbensin.

 

Te

 Te kan orsaka missfärgningar, särskilt på ljus sten, om man inte torkar upp omgående. Fläckarna avlägsnas genom blekning med Klorin (kan etsa polerade ytor).

 

Urin

 Vanligen räcker ett neutralt rengöringsmedel, som diskmedel eller allrent för att tvätta bort urinfläckar. Om detta inte hjälper kan utspädd oxalsyra användas (etsar polerade ytor).

 

Pastaförfarande innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, tex krita eller potatis- mjöl till en pasta. Denna lägges på fläcken, som ev först be- handlats med enbart lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar på fläcken tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten.

 

Observera att en del av de angivna lösningsmedlen är vådliga på olika sätt. Läs därför skyddsföreskrifterna noga innan arbetet påbörjas.

 

Rattgatan 17 l 442 40 Kungälv